ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  โซลูชันแบบกําหนดเอง

  การตีพิมพ์ 3 มิติ

  Gimatic ได้เปิ ดสายการผลิตใหม่สําหรับบริการตีพิมพ์ 3 มิติพร้อมกับ ระบบ HP Multi Jet Fusion ตามความต้องการของตลาด ด้วยบริการการ สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วตามการออกแบบของลูกค้า ทําให้เราสามารถสร้าง ผลิตภัณฑ์หยิบจับที่กําหนดค่าเองได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าปลาย ทาง เทคโนโลยีนี้ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสุ PA12GB (ลูก‡ ดแก้ว) เพื่อความ แข็งแกร่งยิ่งขึน ทําให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ที ้ ่มีน้ํ าหนักเบา ทนทาน ต่อการสึกหรอสูง และคุณภาพสูง ส่วนประกอบสําหรับการพิมพ์ 3 มิติ สามารถรวมเข้ากันหรือยึดติดด้วยแผ่นรองชนิดยาง (HNBR) เพื่อให้สัมผัส ที่นุ่มบนผลิตภัณฑ์เวลาใช้งาน มีช่องโลหะชนิดด้ายสําหรับการยึดติด ให้บริการตัดเลเซอร์ 3 มิติและโลหะ 3M

   

  Customised Solutions

   ข้อกําหนดทางเทคนิคของวัสด   วิธ
   วัสดุ   PA12 Glass Beads   -
   ความหนาแน่นของวัสดุ   1.3 g/cm³   ASTM D792
   ความต้านทานแรงดึง โหลดสูงสุด   30 MPa   ASTM D638
   อุณหภูมิการโก่งตัวของความร้อน (@ 1.82 MPa)   114°C   ASTM D648 Test Method A   

  3M งานโลหะ 3M

  นอกจากนี้ยังมีบริการเครืองจักร CNC 5 แกนตามภาพวาดของลูกค้า ่ สําหรับชิ้นส่วนต่างๆ เวลาดําเนินการ: 5 วันทําการ
  วัสดุ:

  • อะซิทัลเรซิน (POM)
  • โลหะผสมอลูมิเนียม (6000 series)
  Customised Solutions

  Customised Solutions

   

  งานตัดเลเซอร์ 3L

  นอกจากนี้ยังมีบริการการโค้งและการตัดด้วยเลเซอร์ตามการวาดของลูกค้า สําหรับชิ้นส่วนต่างๆ (ไม่มีจํานวนขั้นต่ํา) เวลาดําเนินการ: 3 วันทําการ
  วัสดุ:

  • เหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 (ความหนา: 1, 2 และ 3 มม.)
  • โลหะผสมอลูมิเนียม 5754 (ความหนา 2, 3, 4 และ 5 มม.)
  Customised Solutions

  PDF โซลูชันแบบกําหนดเอง