ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  สวิตช์สุญญากาศ

  Gimatic นำเสนอผลิตภัณฑ์เซนเซอร์ที่หลากหลายรวมถึงสวิตช์สุญญากาศ สวิตช์สุญญากาศตรวจจับระดับสุญญากาศในวงจรและให้ไฟฟ้าและ / หรือสัญญาณนิวเมติกเป็นการป้อนกลับของการแสดงชิ้นส่วน
  Sort by

  เกจวัดสุญญากาศแบบอนาล็อก - AVG

  เกจวัดสุญญากาศแบบอนาล็อก

  สวิตช์สุญญากาศดิจิทัลที่มีจอแสดงผลสี - VACSD

  สวิตช์สุญญากาศดิจิทัลที่มีจอแสดงผลสี

  สวิตช์สุญญากาศจักรกลอิเล็กทรอนิกส์แแบบปรับได้ - VACSE

  สวิตช์สุญญากาศจักรกลอิเล็กทรอนิกส์แแบบปรับได้

  สวิตช์สุญญากาศจักรกลอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค่าล่วงหน้า - VACSM

  สวิตช์สุญญากาศจักรกลอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งค่าล่วงหน้า

  สวิตช์สุญญากาศนูแมติกแบบปรับได้ - VACSP

  สวิตช์สุญญากาศนูแมติกแบบปรับได้

  สวิตช์สุญญากาศดิจิทัลแบบตั้งค่าล่วงหน้า - VACSW

  สวิตช์สุญญากาศดิจิทัลแบบตั้งค่าล่วงหน้า
  Warning

  Your query returned an empty result !