ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  กริปเปอร์เชิงมุม

  กริปเปอร์เชิงมุมใช้สำหรับการหยิบจับวัตถุที่ไม่อยู่กึ่งกลางหรือเพื่อสร้างช่องเปิดให้กว้างขึ้นด้วยจังหวะเชิงมุม
  Sort by

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (รุ่น AA) - AA

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (รุ่น AA)

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองไม่ได้ (รุ่น BB) - BB

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองไม่ได้ (รุ่น BB)

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (รุ่น DA) - DA

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (รุ่น DA)

  ชุดกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (ซีรีส์ DC) - DC

  ชุดกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (ซีรีส์ DC)
  DD
  ใหม่

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (รุ่น DD) - DD

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (รุ่น DD)

  ชุดกริปเปอร์นิวแมติกกันกระแทก 2 แขนแบบปรับมุมได้ (ชุด GW) - GW

  ชุดกริปเปอร์นิวแมติกกันกระแทก 2 แขนแบบปรับมุมได้ (ชุด GW)
  PB
  ใหม่

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองไม่ได้ (รุ่น PB) - PB

  ชุดสปรูกริปเปอร์แกนหัวฉีด 2 แขนแบบเคลื่อนที่ทำมุมกันและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองไม่ได้ (รุ่น PB)

  ชุดกริปเปอร์นิวแมติกกันกระแทกแบบปรับมุมได้ - PN

  ชุดกริปเปอร์นิวแมติกกันกระแทกแบบปรับมุมได้

  มินิกริปเปอร์ 2 แขนแบบขนานและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (ชุด TFA) - TFA

  มินิกริปเปอร์ 2 แขนแบบขนานและปรับตั้งศูนย์ในตัวเองได้ (ชุด TFA)

  กริปเปอร์แบบเชิงมุม 2 แขน - XA

  กริปเปอร์แบบเชิงมุม 2 แขน
  Warning

  Your query returned an empty result !