ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  อุปกรณ์เสริม

  อุปกรณ์เสริมทั่วไปเพื่อใช้ร่วมกับสินค้ามาตรฐานของ Gimatic ประกอบด้วยกล่องตัวเก็บประจุ กล่อง RFID เครื่องป้องกันการสะเทือน ตัวกั้นท้าย ตัวกั้นกลาง น็อตหกเหลี่ยมและสายยาง
  Sort by

  กล่องเก็บประจุ - CAPBOX

  กล่องเก็บประจุ

  ตัวหยุดส่วนท้ายระยะชักพร้อมด้วยกันชนยางและน็อต - FGD

  ตัวหยุดส่วนท้ายระยะชักพร้อมด้วยกันชนยางและน็อต

  ตัวหยุดสุดท้ายระยะชักโลหะพร้อมตัวน็อต - FPD

  ตัวหยุดสุดท้ายระยะชักโลหะพร้อมตัวน็อต

  อุปกรณ์เสริมสำหรับ ITSC-45 - ITSC-45

  อุปกรณ์เสริมสำหรับ ITSC-45
  RQC
  ใหม่

  กล่อง RQC - RQC

  กล่อง RQC

  ชุดหน่วยหยุดระดับกลาง (ชุด RTD) - RTD

  ชุดหน่วยหยุดระดับกลาง (ชุด RTD)

  อุปกรณ์กันสะเทือน - S-A

  อุปกรณ์กันสะเทือน
  TU
  ใหม่

  ท่อยาง - TU

  ท่อยาง

  น็อตรูปตัว T - VITE

  น็อตรูปตัว T
  Warning

  Your query returned an empty result !