ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  PROGRAMMABLE-ANALOG MAGNETIC SENSORS

  Gimatic ยังมีเซ็นเซอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้พร้อมเอาต์พุต 3 ตำแหน่ง มีพร้อมในเวอร์ชันต่อไปนี้: แบบมาตรฐาน ความไวแสงสูง หรือแบบอะนาล็อกเอาต์พุต
  Sort by

  เซ็นเซอร์สน“มแม่เหล็ก Pro SN แบบตั้งโปรแกรมได้ - PRO-SN

  เซ็นเซอร์สน“มแม่เหล็ก Pro SN แบบตั้งโปรแกรมได้

  เซ็นเซอร์สน“มแม่เหล็ก Pro SN-HS แบบตั้งโปรแกรมได้ - PRO-SN-HS

  เซ็นเซอร์สน“มแม่เหล็ก Pro SN-HS แบบตั้งโปรแกรมได้
  PRO-SNL
  ใหม่
  PRO-SNR
  ใหม่

  เซ็นเซอร์สน“มแม่เหล็ก Pro SS แบบตั้งโปรแกรมได้ - PRO-SS

  เซ็นเซอร์สน“มแม่เหล็ก Pro SS แบบตั้งโปรแกรมได้
  PRO-SSL
  ใหม่

  เซ็นเซอร์แม่เหล็กซีรีส์ SN ที่มีเอาต์พุตแอนะล็อก - SN_V-G

  เซ็นเซอร์แม่เหล็กซีรีส์ SN ที่มีเอาต์พุตแอนะล็อก

  เซ็นเซอร์แม่เหล็กซีรีส์ SS ที่มีเอาต์พุตแอนะล็อก - SS_V-G

  เซ็นเซอร์แม่เหล็กซีรีส์ SS ที่มีเอาต์พุตแอนะล็อก
  Warning

  Your query returned an empty result !

  หมวดหมู่
  Visualizza tutto Nascondi