ค้นหา
Thai
metric
;
เลือกหมวดหมู่ของคุณ
  เมนู ปิด

  เซ็นเซอร์ MEMS - SG

  คำอธิบาย

  • การเปลี่ยนสถานะเอาต์พุตวงจรเมื่อเกิดผลกระทบ/มีการสั่นสะเทือน
  • ป้องกันการแตกแยกของกลไกแอ็คทูเอเตอร์ทั่วไป (แบบเส้นตรงหรือแบบหมุน)
  • การใช้ระบบเทคโนโลยีระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS)
  • จะตรวจจับการสั่นสะเทือนของระบบและแทรกแซงหรือแก้ไขการทำงานผิดพลาดเท่าที่จำเป็น
  • รูปแบบการจัดวางพิเศษสำหรับการประกอบติดตั้งที่แอ็คทูเอเตอร์ทั้งหมด
  • เอาต์พุตคอนเนคเตอร์ M8
  ผู้ผลิต: Gimatic


  เข้าสู่ระบบหรือลงทะเบียนเพื่อซื้อสินค้าของ Gimatic
  กำลังโหลด...

  สินค้าที่มีจำหน่าย