Sök i butiken
Swedish
imperial
;
Välj våra kategorier
  Meny Stäng

  Ordlista


  Total gripkraft

  Genomsnittlig backgripdonskraft.


  Total gripkraft

  Genomsnittlig backgripdonsmoment.


  Svängande moment

  Genomsnittligt erhållet moment på rotationsplattan.


  Slaglängd

  Medelvärde för det totala backslaget.


  Frekvens

  Medelvärdesfrekvensvärde för en cykel bestående av öppnings-, stängnings- och kylningstid för att förhindra att motorn överhettas. Detta värde beräknas utan belastning ansluten till ställdonet.


  Ordlista

  Stängningstid för backar

  Mekanisk rörelsetid för backar efter att motorn har startat och före fjäderkompression.


  Ordlista

  Drifttid för gripdon

  Total tid för motorstart, backrörelse och fjäderkompression.


  Ordlista

  Driftcykel

  Tidförhållande som ställdonet befinner sig i ett aktivt tillstånd till tiden som krävs för att fullgöra den totala cykeln inklusive kyltid.


  Ordlista

  Eltillförsel

  Nödvändig kontinuerlig spänning för att mata ställdonet.


  Toppström

  Maximal eltillförsel till motorn, begränsad av busspänningen, motorns elektriska motstånd (vid en inställd temperatur) och konstruktiva faktorer. Detta är max. rms-värde för linjärmotorer, elektriska linjära ställdon och elektriska linjära styrskenor.


  Effekt för borstlös motor

  Maximal mekanisk borstlös motorkraft.


  Anslutning

  Standard metall runt M8x1, 3-polig kontakt.


  Insignal för öppen/stängd

  Öppet kollektorlogiksystem som kan drivas med 24Vdc och GND.


  Drifttemperatur

  Rumstemperatur avser de nominella driftsförhållandena. Det begränsas av materialens egenskaper och smörjmedlets viskositet.


  IP-klassning

  Skyddsnivå mot inträngning av fasta föremål och vatten i mekaniska kåpor med elektriska höljen.


  Ljudnivå

  Industriell bullernivå angiven i decibel.


  Vikt

  Total ställdonsvikt med inkluderad borstlös motor.


  IPA renrumscertifikat

  ISO 146444-1 renrumscertifiering utförd av Fraunhofer Institute.


  CE-certifiering

  Elektromagnetisk kompabilitet (EMC) enligt EN61000-06-2:2005; EN61000-6-3:2007; EN61000-6-4:2007.


  Busspänning

  Erhållen toppspänning vid motorstart.


  Toppkraft

  Toppströmskraft.


  Kraftkoefficient

  Konstant om direkt proportionalitet mellan matningsströmmen och motorkraftutgången.


  Kuggning

  Samverkan mellan permanenta magneter och stator som orsakar en periodisk spärrkraft vid varje pol.


  Kontinuerlig kraft

  Motorkraftutgångskapacitet med kontinuerlig ström.


  Kontinuerlig ström

  Ström som kan levereras till motorn på obestämd tid, vid vilken den når max. tillåten invändig temperatur (utan överhettning).


  Fasresistans

  Värde för ekvivalent elektrisk resistans uppmätt på klämmorna för en fas vid en förutbestämd temperatur.


  Fasinduktans

  Ekvivalent elektrisk induktans uppmätt på klämmorna för en fas.


  BEMF-konstant

  Backspänning genererad när motorn körs 1 m/s.


  Värmeresistens

  Överhettning för varje Watteffekt som avleds från motorn.


  Termisk konstant

  Tid som det tar för motorn att nå maximal temperatur.


  Max. fastemperatur

  Max. tillåten lindningstemperatur.


  PTC-värde

  Resistansvärde för temperatursensorerna (PTC).


  PTC max. spänning

  Maximal matningsspänning som gäller för PTC-termistorns klämmor.


  Återkopplingsgivare

  Elektronisk anordning för kontroll och mätning av motorns/ slidens respektive positioner.


  Kretsutgång

  Typ av signal som genereras av återkopplingsgivaren mot styrenheten. ABZ: fyrkantsvåg inkrementell utgång. SIN/COS: encoderutgång för sinusvåg. HALL: återkoppling med låg upplösning för motorfasning.


  Utgångssignal

  Kommunikationsstandard som används.


  Strömförbrukning

  Maximal sensorströmförbrukning som erhålls från strömförsörjningen.


  Arbetshastighet

  Maximal sensorhastighet för att få korrekt positionsinformation.


  Upplösning

  Minsta inkrementell delning som systemet kan utföra.


  Ordlista

  Repeterbarhet

  Möjlighet för ett system att utföra och behålla samma åtgärd under rutinmässiga omständigheter.


  Poldelning

  Linjärt avstånd mellan de efterföljande samma polerna (Nord > Nord; Syd > Syd).


  Impulser/sinusvågform

  Inkrementella impulser eller sinusformiga vågformar inkluderade i ett enda polsteg.

  PDF Ordlista</p