Sök i butiken
Swedish
imperial
;
Välj våra kategorier
  Meny Stäng

  Vakuumpumpar

  Vakuumpumpar EJ-BA

  EJ-BA

  EJ-BA-vakuumpumpar består av ett grenrör av anodoxiderad aluminium, vilket garanterar hög hållfasthet samtidigt som kompakta dimensioner är möjliga. De kan integrera EJ-MEDIUM-patronerna i 2- och 3-stegsversioner med integrerad ljuddämpare.

   

  Vakuumpumpar EJ-LINE

  EJ-LINE

  EJ-LINE-pumpar har överlägsna vakuumegenskaper även vid lågt eller fl uktuerande nättryck. Inline-utförande för att minimera de yttre måtten. Aluminiumkroppen ger hög hållfasthet och gängan i vakuumporten tillåter direkt fastsättning av sugkoppen för att undvika behovet av ytterligare rör eller kopplingar.

   

  Vakuumpumpar EJ_SYS

  EJ-SYS

  EJ-SYS-serien med vakuumpumpar gör det möjligt att förenkla dimensioneringen och installationen i ett vakuumsystem. Vakuumpumparna är lämpliga för både decentraliserade och centraliserade system, tack vare den höga sugefl ödeshastigheten för EJ-SYS-LARGE-versionen.

   

  Vakuumpumpar EJ-SLG

  EJ-SLG

  EJ-SLG-vakuumpumparna har ett POM-hus, vilket gör pumpen extremt lätt och kompakt. Både EJ-SLG MEDIUM och EJ-SLG LARGE-lösningar fi nns i 2- och 3-stegsversioner med integrerad ljuddämpare. Möjlighet att förbereda med en förinställd digital Gimatic digital vakuumomkopplare, version VACSW-3N203-G (PNP) och VACSW-3M203-G (NPN)

   

   

  EJ-ATM

  Vakuumpump utvecklad för förseglade tillämpningar där (på grund av det höga vakuumet som uppnås) en atmosfärisk frisättning krävs för att minska tiden för lossning av det hanterade föremålet och för att påskynda gripverktygets rörelse De viktigaste egenskaperna är låg vikt, låg energiförbrukning och enkel installation.

  Vakuumpumpar EJ-ATM

   

  EJ-BLOWOFF

  EJ-BLOWOFF-vakuumpumpen är det rätta valet för högfrekventa plocknings- och placeringstillämpningar. Den inbyggda utblåsningstanken gör det möjligt att frigöra det hanterade föremålet mycket snabbt samtidigt som EJ-MEDIUM-patronen hålls ren, för att undvika igensättning i särskilt dammiga miljöer. Tillgänglig i version med 1- och 2-stegs EJ-MEDIUM-patroner.

  Vakuumpumpar EJ-BLOWOFF

   

  EJ-MLG

  EJ-MLG-vakuumpumparnas konstruktion (stomme av POM) tillåter integrering med upp till 4 EJ-MIDI-patroner (2 eller 3 steg) vilket gör vakuumpumpen till en modulär och fl exibel lösning. Utvecklad främst för centraliserade applikationer för att samtidigt hantera fl era sugkoppar eller fl era användare av vakuumkretsen.

  Vakuumpumpar EJ-MLG

   

  EJ-BBT

  EJ-BBT-vakuumgeneratorer är baserad på Coandaprincipen och ger en hög sugfl ödeshastighet vid låga vakuumnivåer. Detta är särskilt praktiskt vid hantering av porösa och delikata föremål. Även lämplig för transport av avfallsmaterial (spån) eller för kylning heta ytor.

  Vakuumpumpar EJ-BBT

   

  PDF Vakuumpumpar