Sök i butiken
Swedish
metric
;
Välj våra kategorier
  Meny Stäng

  Flerstegspatroner för integration

  Gimatics fl erstegspatronutstötare skapar vakuum med tryckluft. Våra vakuumpumpar är kompakta, effektiva och pålitliga, idealiska för att möta våra kunders integrationskrav. De tillåter utveckling av fl exibla, modulära och lätta vakuumsystem.

  Modularitet och fl exibilitet gör det enklare att möta marknadsförändringar, med minskade kostnader och ökad produktivitet. Gimatic utvecklar och tillverkar produkter med höga kvalitetsstandarder, vilket gör det möjligt att förbättra produktionsprocesser med minskad energiförbrukning.

  Flerstegspatroner för integration

  FUNKTIONSSPRINCIP FÖR GIMATICS EJPATRONER

  När tryckluft passerar genom munstyckena sugs luften in med hjälp av tryckluftsfl ödet. Sugningen genereras vid varje steg, vilket resulterar i en vakuumgenerering

   

  Flerstegspatroner för integration

  LÅG ENERGIFÖRBRUKNING OCH FÄRRE DRIFTSTOPP

  Flerstegspatroner för integration - lowenergy

  Genom att integrera EJ-patronerna direkt i maskinerna kan vakuum skapas nära användningspunkten, vilket utnyttjar energin på bästa sätt och ökar driftshastigheten, eliminerar tryckfall och eventuell ineffektivitet i vakuumkretsen.

   

   

  INTEGRATION - FÖRDELAR

  Flerstegspatroner för integration - lowenergy

  Placering av pumpen i närheten av användningspumpen ger:

  • Bättre effektivitet
  • Lägre energiförbrukning
  • Bättre övervakning av systemet
  • Kortare grip- och frigöringstider

   

  HUR EJ-FLERSTEGSPATRONER INTEGRERAS

  Gör helt enkelt ett hål och sätt i sugpatronen för att erhålla ett helt integrerat vakuumsystem.

  Flerstegspatroner för integration ejmultistage

   

  EXEMPEL PÅ INTEGRATION


  Flerstegspatroner för integration ejsmall

  EJ-SMALL-patron för inline-integration

  Flerstegspatroner för integration eoat

  Decentralised EOAT med snabb prototypframtagning

  Flerstegspatroner för integration ejmedium

  Integration of EJ-MEDIUM cartridges on EOAT in rapid prototyping – Pick-and-Place application

  PDF Flerstegspatroner för integration