Sök i butiken
Swedish
metric
;
Välj våra kategorier
  Meny Stäng

  Vakuumteori

  Vakuumteori

  JU HÖGRE VAKUUMNIVÅ, DESTO MER ENERGI KRÄVS

  När vakuum skapas inuti en sugkopp som vilar på en yta fastnar sugkoppen mot ytan, inte bara för egen räkning utan även tack vare det högre externa trycket. Lyftkraften är proportionell mot kontaktytan och vakuumnivån. Om vakuumnivån ökar från 60 % till 90 %, ökar lyftkraften med max. 1 1/2 gång. Det rekommenderas att begränsa vakuumnivån för att begränsa energiförbrukningen och i stället öka sugkoppens ytstorlek.

  Vakuumteori YTA OCH STRUKTUR

  YTA OCH STRUKTUR

   

  En okulärbesiktning fastställer föremålets dimensioner och identifierar om föremålet är böjt eller plant. Det är viktigt att använda den sugkopp som passar ytan bäst. En analys av föremålets struktur kan också vara till hjälp. En mer noggrann undersökning kan påvisa en viss grovhet som utöver att begränsa användningen av sugkoppar motsvarar ett potentiellt läckage.

  Vakuumteori POROSITET

  POROSITET

   

  Vilken är materialets porositet? Denna fråga är mycket viktig för definitionen av sugkoppsformatet och dimensioneringen av pumpen. Porositet definieras som mängden luft vid atmosfärstryck som passerar genom ett material som utsätts för undertryck. Luft kan inte passera genom glas medan t.ex. papper är fullt av små porer.

  Vakuumteori MATERIAL

  MATERIAL

  Det är ofta nödvändigt att kontrollera vilken driftstemperatur som krävs för att utföra den specifika tillämpningen. För höga temperaturer som vid värmeformning, eller för låga temperaturer, kräver att det används sugkoppar som är gjorda av speciella föreningar. Silikon är den bästa lösningen även om det finns en risk för att det frigörs små partiklar (halo) som försvårar en påföljande lackering. I detta fall är våra HNBR sugkoppar den idealiska lösningen.

  Vakuumteori VAL AV SUGKOPP

  VAL AV SUGKOPP

  När föremålets vikt och storlek har fastställts ska sugkoppens typ och diameter fastställas. Vakuumnivån kan minskas genom att största möjliga sugkopp används. Denna lösning erbjuder ett antal fördelar inklusive kortare evakueringstid, minskad energiförbrukning och längre livslängd för sugkoppen.

  Vakuumteori PARAMETRAR

  PARAMETRAR

  Vakuumteori PARAMETRAR Lyftkraft [N] lodrät mot ytan vid olika vakuumnivåer
  Vakuumteori PARAMETRAR Lyftkraft [N] parallell mot ytan vid olika vakuumnivåer
  Vakuumteori PARAMETRAR Min. kurvradie
  Vakuumteori PARAMETRAR Volym
  Vakuumteori PARAMETRAR Max. vertikal rörelse
     
  Vakuumteori ANVÄNDBARA PARAMETRAR SOM SKA VERIFIERAS

  ANVÄNDBARA PARAMETRAR SOM SKA VERIFIERAS

  • Använd den sugkopp som lämpar sig för tillämpningen.
  • Var uppmärksam på typen av material och ytans struktur.
  • Bestäm typen av sugkoppsmaterial som lämpar sig för tillämpningen.
  • Fördela sugkopparna i förhållande till tyngdpunkten.
  • Konstruera systemet med en lämplig säkerhetsfaktor.
  • Ta reda på de dynamiska krafter som kan påverka tillämpningen.
  • Fördela sugkopparna i förhållande till tyngdpunkten.
  • Använd rätt tillbehör för tillämpningen.
  • Ta hänsyn till ytans typ av finish.

  PDF Vakuumteori