Vyhledat ...
Czech
imperial
;
Vyberte si své kategorie
  Nabídka Zavřít

  Teorie podtlaku

  Teorie podtlaku

  ČÍM VYŠŠÍ JE ÚROVEŇ PODTLAKU, TÍM VYŠŠÍ BUDOU NÁROKY NA ENERGII.

  Když dojde k vytvoření podtlaku v přísavce, která spočívá na povrchu, přísavka přilne k povrchu nejenom sama o sobě, ale rovněž díky většímu vnějšímu tlaku. Zvedací síla je poměrná ke styčnému povrchu a úrovni podtlaku. Pokud se úroveň podtlaku zvýší ze 60 % na 90 %, zvedací síla se zvýší maximálně 1,5násobně. Pro omezení spotřeby energie je lepší omezit úroveň podtlaku a naopak zvětšit plochu povrchu přísavky

  Teorie podtlaku POVRCH A STRUKTURA

  POVRCH A STRUKTURA

   

  Stejně jako zvýraznění rozměrů předmětu, vizuální posouzení identifikuje, zda je předmět zakřivený nebo plochý. Použití přísavky nejlépe odpovídající povrchu je klíčové. Dalším příspěvkem může být analýza struktury předmětu. Pečlivější posouzení může zjistit určité nerovnosti, které nejenom omezují použití přísavky, ale představují i potenciální zdroj úniku.

  Teorie podtlaku PORÉZNOST

  PORÉZNOST

   

  Jaká je poréznost materiálu? Tato otázka je velmi důležitá pro definování formátu přísavky a stanovení velikosti čerpadla. Poréznost je definována jako množství vzduchu při atmosférickém tlaku, které prochází materiálem vystaveným podtlaku. Sklo neumožňuje průchod vzduchu, zatímco například papír je plný drobných pórů.

  Teorie podtlaku MATERIÁL

  MATERIÁL

  Často je nezbytné zkontrolovat provozní teplotu potřebnou pro provádění konkrétní aplikace. Příliš vysoké teploty, jako v případě tvarování za tepla, nebo příliš nízké, vyžadují použití přísavek vyrobených ze speciálních složek. Silikon představuje nejlepší řešení i v případě, že existuje riziko uvolnění drobných částic (halo), kvůli kterým je provádění následného barevného nátěru obtížné. V takovém případě jsou optimálním řešením přísavky HNBR.

  Teorie podtlaku VOLBA PŘÍSAVEK

  VOLBA PŘÍSAVEK

  Po stanovení hmotnosti a velikosti objektu je třeba rozhodnout o typu a průměru přísavky. Použití největších možných přísavek umožňuje omezit úroveň podtlaku. Toto řešení nabízí mnoho výhod, včetně kratší doky vyprázdnění, snížené spotřeby energie a delší doby životnosti přísavky.

  Teorie podtlaku PARAMETRY

  PARAMETRY

  Teorie podtlaku PARAMETRY Zdvihací síla [N] kolmá k povrchu při různých úrovních podtlaku.
  Teorie podtlaku PARAMETRY Zdvihací síla [N] rovnoběžná s povrchem při různých úrovních podtlaku.
  Teorie podtlaku PARAMETRY Min. poloměr křivky
  Teorie podtlaku PARAMETRY Objem
  Teorie podtlaku PARAMETRY Max. vertikální pohyb
     
  Teorie podtlaku PARAMETRY, KTERÉ JE UŽITEČNÉ OVĚŘIT

  PARAMETRY, KTERÉ JE UŽITEČNÉ OVĚŘIT

  • Použijte přísavku, která je vhodná pro aplikaci.
  • Věnujte pozornost typu materiálu a struktuře jeho povrchu.
  • Stanovte typ přísavky vhodné pro aplikaci.
  • Navrhněte systém s vhodným bezpečnostním faktorem.
  • Seznamte se s možnými dynamickými sílami, které mohou mít na aplikaci vliv.
  • Rozložte přísavky v poměru k těžišti.
  • Použijte vhodné příslušenství pro aplikaci.
  • Zvažte typ povrchové úpravy povrchu.

  PDF Teorie podtlaku