Vyhledat ...
Czech
imperial
;
Vyberte si své kategorie
  Nabídka Zavřít

  Glosář  Celková upínací síla

  Průměrná síla uchopení čelistí.


  Celková upínací síla

  Průměrný moment uchopení čelistí.


  Klopný moment

  Průměrný moment poskytovaný na rotační desce.


  Zdvih

  Průměrná hodnota celkového zdvihu čelistí.


  Frekvence

  Frekvence Střední hodnota frekvence pro cyklus zahrnující otevírání, zavírání a dobu chlazení, aby nedošlo k přehřátí motoru. Tato hodnota se vypočítá bez připojeného zatížení k regulátoru.


  Glosář

  Doba uzavření čelistí

  Doba mechanického pohybu čelistí po spuštění chod motoru a před stlačením pružiny


    Glosář

  Pracovní doba upínacího zařízení

  Celková doba spuštění motoru, pohybu čelistí a stlačení pružiny.


  Glosář

  Pracovní cyklus

  Poměr času, který regulátor stráví v aktivním stavu k času stráveném k dokončení celkového cyklu se zahrnutou dobou ochlazení.


  Glosář

  Napájení

  Nezbytné souvislé napětí k regulátoru napájecího zdroje.


  Špičkový proud

  Maximální napájecí proud motoru, omezený napětím sběrnice, elektrickým odporem motoru (při nastavené teplotě) a konstruktivními faktory. U lineárních motorů, elektrických lineárních regulátorů a elektrických lineárních vodicích drah se jedná o maximální hodnotu otáček.


  Výkon bezkomutátorového motoru

  Maximální mechanický výkon bezkartáčového motoru.


  Připojení

  Standardní kovový kulatý M8x1, 3kolíkový konektor.


  Otevřený/zavřený vstupní signál

  Logický systém s otevřeným kolektorem řiditelný pomocí 24 VDC a GND.


  Provozní teplota

  Pokojová teplota odkazuje na nominální provozní podmínky. Je omezena charakteristikami materiálů a viskozitou maziva.


  Teplota prostředí

  Stupeň ochrany poskytovaný proti vniknutí pevných objektů a vody v mechanických pouzdrech s elektrickými skříněmi.


  Hlučnost

  Hladina hluku průmyslové oblasti vyjádřená v decibelech.


  Hmotnost

  Celková hmotnost regulátoru s přiloženým bezkartáčovým motorem.


  Certifikace čistého provozu IPA

  Certifikace čistého provozu ISO 146444-1 vystavená institutem Fraunhofer Instutute.


  Certifikace CE

  Elektromagnetická kompatibilita (EMC) v souladu s EN61000-06- 2:2005; EN61000-6-3:2007; EN61000-6-4:2007.


  Napětí sběrnice

  Špičkové napětí dodávané při spuštění motoru.


  Špičková síla

  Síla špičkového proudu..


  Koeficient síly

  Konstanta přímé úměrnosti mezi vstupním proudem a výstupem síly motoru.


  Kampování

  Interakce mezi permanentními magnety a statorem, která způsobuje pravidelné zarážecí síly u každého pólu.


  Spojitá síla

  Kapacita výstupu síly motoru se spojitým proudem.


  Spojitý proud

  Proud, který lze dodávat do motoru nepřetržitě, při kterém dosáhne maximální jmenovité vnitřní teploty (bez přehřívání).


  Odpor fáze

  Hodnota ekvivalentního elektrického odporu měřená přes svorkovnice fáze u předem určené teploty.


  nduktance fáze

  Ekvivalentní elektrická induktance měření přes svorkovnice fáze


  Konstanta BEMF

  Zpětné napětí generované při pohybu motoru rychlostí 1 m/s.


  Tepelný odpor

  Přehřívání pro každý Watt výkonu rozptýlený z motoru.


  Tepelná konstanta

  Čas, který motoru trvalo dosažení maximální teploty.


  Max. teplota fáze

  Maximální přípustná teplota vinutí.


  Hodnota PTC

  Hodnota odporu při tepelných snímačů (PTC).


  Max. napětí PTC

  Maximální vstupní napětí použitelné na svorkovnice termistoru PTC.


  Převodník zpětné vazby

  Elektronické zařízení ke kontrole a měření příslušných pozic motoru/jezdce.


  Výstup okruhu

  Typ signálu generovaný převodníkem zpětné vazby směrem k ovladači. ABZ: kvadratický vlnový postupný výstup. SIN/COS: výstup enkodéru vlny ve tvary sinusoidy. HALL: zpětná vazba nízkého rozlišení pro fázování motoru.


  Výstupní signál

  Používaná komunikační norma.


  Spotřeba proudu

  Maximální spotřeba proudu snímače poskytovaná z napájecího zdroje.


  Pracovní rychlost

  Maximální rychlost snímače pro získání správných informací o poloze.


  Rozlišení

  Nejmenší přírůstkový zdvih, který dokáže systém vykonat.


  GlosářA

  Opakovatelnost

  Schopnost systému vykonávat a udržovat stejné opatření v rutinních okolnostech.


  Zdvih pólů

  Lineární vzdálenost mezi po sobě jdoucími stejnými póly (Sever > Sever; Jih > Jih).


  Impulzy / sinusoida

  nkrementální impulzy nebo vlny ve tvaru sinusoidy zahrnuté v jednom zdvihu pólu.

  PDF Glosář