Търсене
Bulgarian
metric
;
Изберете категория
  Menu Close

  Вакуумни помпи

  -

  Вакуумни помпи EJ-BA

  EJ-BA

  Вакуумните помпи EJ-BA се състоят от галванично обработен алуминиев колектор, което гарантира повишена здравина при компактни размери. Възможно е интегриране на касети EJ-MEDIUM в 2-стъпкови и 3-стъпкови версии с интегриран шумозаглушител.

   

  Вакуумни помпи EJ-LINE

  EJ-LINE

  Помпите EJ-LINE имат отлични характеристики за вакуума дори при ниско или непостоянно захранващо налягане. Надлъжно разположена конструкция, за да се оптимизират габаритните размери. Алуминиевият корпус предоставя повишена здравина, резбата в порта за вакуум дава възможност за директно закрепване върху вакуумната вендуза, без да са нужни допълнителни тръби или фитинги.

   

  Вакуумни помпи EJ_SYS

  EJ-SYS

  Продуктовата гама вакуумни помпи EJ-SYS дава възможност за улесняване на оразмеряването и монтажа във вакуумната верига. Вакуумни помпи, подходящи както за децентрализирани, така и за централизирани приложения, благодарение на високия смукателен дебит на версията EJ-SYS-LARGE.

   

  Вакуумни помпи EJ-SLG

  EJ-SLG

  Вакуумните помпи EJ-SLG се състоят от корпус от ацеталова смола (POM), в резултат на което помпата е изключително лека и компактна. Както решението EJ-SLG MEDIUM, така и решението EJ-SLG LARGE се предлагат в двустъпкови и тристъпкови версии с вграден шумозаглушител. Има възможност за предварително конфигуриране с предварително настроен дигитален вакуумен ключ Gimatic, версии VACSW-3N203-G (PNP) и VACSW-3M203-G (NPN).

   

   

  EJ-ATM

  Вакуумни помпи, разработени за приложения с непропускащи въздух елементи, където поради използването на силен вакуум се изисква освобождаване в атмосферата, за да се намали времето за освобождаване на манипулирания елемент и да се ускори движението на инструмента за захващане. Основни особености са малкото тегло, ниското потребление на енергия и лесният монтаж.

  Вакуумни помпи EJ-ATM

   

  EJ-BLOWOFF

  Вакуумната помпа EJ-BLOWOFF е правилният избор при приложения за хващане и освобождаване с голяма честота. Вграденият резервоар за продухване дава възможност за много бързо освобождаване на манипулирания елемент, докато касетата EJ-MEDIUM се поддържа чиста, избягвайки запушване в среда с твърде много прах. Предоставя се във версии за 1 и 2-стъпкови касети EJ-MEDIUM.

  Вакуумни помпи EJ-BLOWOFF

   

  EJ-MLG

  Конструкцията на вакуумните помпи EJ-MLG (POM корпус) дава възможност за вграждане на до 4 касети EJ-LARGE( 2 или 3-стъпкови), което е модулно и гъвкаво решение за вакуумна помпа. Конструирана е предимно за централизирани приложения, за едновременна работа с няколко вакуумни вендузи или няколко потребители във веригата с вакуум.

  Вакуумни помпи EJ-MLG

   

  EJ-BBT

  Вакуум генераторите EJ-BBT се основават на принципа на Коанда и предоставят възможност за достигане на висок дебит на засмукване при ниски нива на вакуума. Това е особено полезно при манипулиране на порести елементи, които едновременно с това са фини. Също така са подходящи за транспортиране на отпадъчни материали (отломки) или за охлаждане на повърхности с високи температури.

  Вакуумни помпи EJ-BBT

   

  PDF Вакуумни помпи