Търсене
Bulgarian
metric
;
Изберете категория
  Menu Close

  Multistage cartridges

  Изхвърлящите механизми за многостъпални касети на Gimatic създават вакуум с помощта на сгъстен въздух. Нашите вакуумни помпи са компактни по размер, ефикасни и надеждни, идеални да изпълнят изискванията за вграждане на нашите клиенти. Позволяват разработване на гъвкави, модулни и олекотени вакуумни системи.

  Модулността и гъвкавостта позволяват да се отговори на промените на пазара с по-малко разходи и увеличена производителност. Gimatic разработва и произвежда висококачествени продукти, които позволяват да се подобри процесът на производителност с намалено потребление на енергия.

  Многостепенни касети за вграждане

  ПРИНЦИП НА РАБОТА НА КАСЕТИТЕ EJ НА GIMATIC

  Когато през дюзите преминава сгъстен въздух, въздухът се засмуква чрез потока на сгъстения въздух. Засмукването се генерира на всяко стъпало, което води до генериране на вакуум.

   

  Многостепенни касети за вграждане

  НИСКО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И НАМАЛЕНО ВРЕМЕ НА ПРЕСТОИ

  Многостепенни касети за вграждане - lowenergy

  Интегрирането на касети EJ директно в машините позволява генерирането на вакуум близо до точката на употреба, което представлява основната част от употребената енергия и увеличава работната скорост, елиминирайки падове на налягането и възможна неефикасност на вакуумния контур.

   

   

  ВГРАЖДАНЕ – ПРЕДИМСТВА

  Многостепенни касети за вграждане - lowenergy

  Преместването на помпата по-близо до точката на употреба гарантира:

  • по-голяма ефективност;
  • намалено потребление на енергия;
  • по-добро следене на системата;
  • намалени времена за захващане и освобождаване.

   

  КАК СЕ ВГРАЖДАТ МНОГОСТЪПАЛНИ КАСЕТИ EJ

  Просто направете отвор и вкарайте всмукателната касета, за да постигнете напълно интегрирана вакуумна система.

  Многостепенни касети за вграждане ejmultistage

   

  ПРИМЕРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ


  Многостепенни касети за вграждане ejsmall

  Касети EJ-SMALL за линейно вграждане

  Многостепенни касети за вграждане eoat

  Децентрализирана EOAT за бърза услуга за изготвяне на прототипи

  Многостепенни касети за вграждане ejmedium

  Вграждане на касети EJ-MEDIUM в EOAT за бърза услуга за изготвяне на прототипи – приложения за хващане и освобождаване

  PDF Многостепенни касети за вграждане