Търсене
Bulgarian
metric
;
Изберете категория
  Menu Close

  MECHA


  Технология Mechatronics

  Долното изображение илюстрира последователността от работни състояния на системата за задвижване, споделена от хващачите, изпълнителните механизми и електрическите индексиращи плотове.
  Технология Mechatronics


  Тези състояния могат също да се идентифицират в профила за поглъщане на мощност.
  Технология Mechatronics


  Описание на работата

  В момента от времето Т0 пилотния сигнал превключва от състояние ВКЛ. на ИЗКЛ., като затваря челюстите. По време на DTA електромоторът започва да работи; по време на фаза А това води до удължаване на пружината, която първоначално е компресирана. Във фаза В пружината достига дължината си в свободно състояние и челюстите се преместват при постоянна скорост, докато влязат в контакт с работния детайл в момента Т2. През фаза 3 челюстите са в контакт с работния детайл и компресията на пружината започва. В момента Т3 електромоторът спира да работи и необратимата система за предаване поддържа захвата, дори когато няма захранване, докато се подаде следващата команда за отваряне на челюстта (състояние ВКЛ.). Технология Mechatronics

  Версии PNP/NPN

  ЗХващачите се предлагат в стандартната версия с вход PNP и във версия N с вход NPN.
  Технология Mechatronics  Контрол на силата (4-пинови версии)

  В гамата от модели с 4-пинов конектор M8 някои версии са предлагат с аналогов входен канал. Като се промени референтното напрежение в диапазона 2÷10 V, може да се регулира силата на захващане. Стойност на напрежението, по-малка от 2 V, ще попречи на работата на устройството, като позволи задействане на логиката за безопасност н устройството.

  Технология Mechatronics

  Пиков изход

  В гамата от модели с 4-пинов конектор М8 някои версии се предлагат с цифров изходен канал, който автоматично се активира от устройството, когато челюстите упражнят силата на захващане. Това работи като интегриран датчик за близост, който може да работи независимо от крайната позиция на челюстите и поради това без настройка.


  Технология Mechatronics

  Изходна позиция и магистрална шина

  Версии с изходен канал (цифров и/или аналогов), предвидени за измерване на позицията на челюстта, скоро ще бъдат налични, както и версии, настроени за комуникация на базата на цифрови магистрални шини.


   Технология Mechatronics

  PDF Mecha Grippers