Търсене
Bulgarian
metric
;
Изберете категория
  Menu Close

  Речник


  Обща сила на захващане

  Средна сила на захващане на челюстта.


  Обща сила на захващане

  Среден въртящ момент на захващане на челюстта.


  Въртящ момент на завъртане

  Средно осигурен въртящ момент на ротационна планка.


  Ход

  Средна стойност на обшия ход на челюстите.


  Честота

  Средна стойност на честотата за цикъл, включващ време за отваряне, затваряне и охлаждане за предотвратяване на прегряване на електромотора. Тази стойност е изчислена без свързан товар към изпълнителния механизъм.


  Речник

  Време за затваряне на челюстите

  Времето за механично движение на челюстите след като електромотора започне работа и преди компресиране на пружината.


    Речник

  Време за работа на хващача

  Общо време за стартиране на електромотора, движение на челюстите и компресия на пружината.


  Речник

  Работен цикъл

  Съотношението на времето, за което изпълнителния механизъм е в активно състояние, спрямо времето на целия цикъл с включено време за охлаждане.


  Речник

  Захранване

  Необходимо непрекъснато напрежение за захранване на изпълнителния механизъм.


  Пиков ток

  Максимален захранващ ток на електромотора, ограничен от напрежението на ШИНАТА, електрическото съпротивление на електромотора (при дадена температура) и конструктивни фактори. За линейни електромотори, електрически линейни изпълнителни механизми и електрически линейни направляващи това е максималната стойност за об./мин.


  Мощност на безчетков електромотор

  Максимална механична мощност на безчетков електромотор.


  Връзка

  Стандартен метален кръгъл 3-полюсен конектор M8x1.


  Входен сигнал за отваряне/затваряне

  Отворена логическа система на колектора, задвижвана с 24 V DC и GND.


  Работна температура

  Номиналните работни условия са при стайна температура. Ограничава се от характеристиките на материалите и вискозитета на смазочното вещество.


  Клас на екологична защита

  Предоставен клас на защита срещу навлизане на твърди тела и вода в механичните корпуси с електрически заграждения.


  Ниво на шума

  Ниво на шума за индустриална зона, изразено в децибели.


  Маса

  Общата маса на изпълнителния механизъм с включен безчетков електромотор.


  IPA Сертифициране на чисто помещение

  ISO 146444-1 сертифициране на чисто помещение от института Fraunhofer.


  СЕ сертификат

  Електромагнитна съвместимост (EMC) в съответствие с EN61000-06-2:2005; EN61000-6-3:2007; EN61000-6-4:2007.


  Напрежение на ШИНАТА

  Пиково напрежение, подавано при стартиране на електромотора.


  Пикова сила

  Сила на пиков ток.


  Силов коефициент

  Константа на права пропорционалност между тока на захранване и изходната сила на електромотора.


  Зацепване

  Взаимодействие между постоянните магнитите и статора, което води до сила на задържане във всеки полюс.


  Непрекъсната сила

  Капацитет на изходната сила на електромотора с непрекъснат ток.


  Непрекъснат ток

  окът, който може да се подава непрекъснато към електромотора, при който достига максималната номинална вътрешна температура (без прегряване).


  Фазово съпротивление

  Стойност на еквивалентното електрическо съпротивление, измерена при клемите на фазата при предварително определена температура.


  Фазова индуктивност

  Еквивалентна електрическа индуктивност, измерена в клемите на фазата.


  BEMF константа

  Обратно напрежение, генерирано когато електромотора се премести с 1 м/с.


  Топлинно съпротивление

  Прегряване за всеки Ват разпръсната мощност от електромотора.


  оплинна константа

  Времето, необходимо на електромотора да достигне максимална температура.


  Максимална фазова температура

  Максималната допустима температура на развиване.


  Стойност на PTC

  Стойност на съпротивлението на датчиците за температура (PTC).


  Максимално напрежение на PTC

  Максималното подавано напрежение, приложимо за клемите на термистор PTC.


  Трансдуктор за обратна връзка

  Електронно устройство за проверка и измерване на съответните позиции на електромотор/шейна.


  Изход на контур

  Вид сигнал, генериран от трансдуктора за обратна връзка към контролера. ABZ: стъпков изход на квадратна вълна. SIN/COS: изход на енкодера за синусоидна вълна. HALL: обратна връзка с ниска разделителна способност за фазите на електромотора.


  Изходен сигнал

  Използван стандарт за комуникация.


  Потребление на ток

  Максимално потребление на ток за датчика, осигурено от захранването.


  Работна скорост

  Максимална скорост на датчика за постигане на правилна информация за позицията.


  Разделителна способност

  Най-малката стъпка на нарастване, която системата може да изпълни.


  Речник

  Повтаряемост

  Способност на системата да извършва и поддържа една и съща мярка при рутинни обстоятелства.


  Стъпка на полюсите

  Линейно разстояние между последователни еднакви полюси (север > север; юг > юг).


  IИмпулси/синусоида

  Стъпкови импулси или синусоидна вълна, включени в стъпката на един полюс.

  PDF Речник