Szukaj w sklepie
Polish
imperial
;
Wybierz swoje kategorie
  Menu Zamknij

  Słowniczek


  Łączna siła trzymania

  Średnia siła trzymania szczęk.


  Łączna siła trzymania

  Średni moment trzymania szczęk.


  Moment obrotowy obracania

  Średni moment obrotowy podany dla płyty obrotowej.


  Skok

  Średnia wartość całkowitego skoku szczęk.


  Częstotliwość

  Średnia wartość częstotliwości dla cyklu, w skład którego wchodzi otwarcie, zamknięcie i czas stygnięcia mający zapobiec przegrzaniu silnika. Wartość ta obliczana jest dla siłownika w stanie bez obciążenia.


  Słowniczek

  Czas zamykania szczęk

  Czas ruchu mechanicznego szczęk po rozpoczęciu pracy silnika i przed ściśnięciem sprężyny.


    Słowniczek

  Czas pracy chwytaka

  Czas łączny uruchomienia silnika, ruchu szczęk i ściśnięcia sprężyny.


  Słowniczek

  Cykl pracy

  Stosunek czasu, przez który siłownik pozostaje w stanie aktywnym, do czasu zużytego na wykonanie pełnego cyklu wraz z czasem stygnięcia.


  Słowniczek

  Zasilanie

  Wymagane napięcie o stałej wartości do zasilania siłownika.


  Prąd szczytowy

  Maksymalny prąd zasilający silnik, ograniczony przez napięcie magistrali, opór elektryczny silnika (przy ustalonej temperaturze) oraz czynniki konstrukcyjne. W przypadku silników liniowych, elektrycznych siłowników liniowych i elektrycznych prowadnic liniowych jest to maksymalna wartość skuteczna.


  Moc silnika bezszczotkowego

  Standardowe przyłącze 3-biegunowe M8x1.


  Przyłącze

  표준 메탈 라운드 M8x1, 3극 커넥터.


  Sygnał wejściowy otwarcia/zamknięcia

  Układ logiczny z otwartym kolektorem, sterowany sygnałem 24 VDC i GND.


  Temperatura pracy

  Temperatura w pomieszczeniu odpowiada nominalnym warunkom pracy. Jest ona ograniczona właściwościami materiałów oraz lepkością środka smarnego.


  Stopień ochrony

  Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody w osłonach mechanicznych z obudowami elektrycznymi.


  Poziom hałasu

  Poziom hałasu przemysłowego wyrażony w decybelach.


  Ciężar

  Ciężar siłownika wraz z silnikiem bezszczotkowym.


  Certyfikacja dla pomieszczeń czystych IPA

  Certyfikacja dla pomieszczeń czystych przeprowadzona zgodnie z ISO 146444-1 przez Fraunhofer Institute.


  Certyfikacja CE

  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodnie z EN61000- 06-2:2005; EN61000-6-3:2007; EN61000-6-4:2007.


  Napięcie magistrali

  Szczytowa wartość napięcia podczas uruchamiania silnika.


  Siła szczytowa

  Siła prądu szczytowego.


  Współczynnik siły

  Stała bezpośredniej proporcji pomiędzy prądem zasilania a siłą uzyskaną z silnika.


  Pulsowanie

  Interakcja pomiędzy magnesami stałymi a stojanem, powodująca chwilowy spadek siły przy każdym biegunie.


  Siła ciągła

  Wydajność siłowa silnika przy prądzie ciągłym.


  Prąd ciągły

  Prąd, który może być dostarczany do silnika przez czas nieokreślony, przy którym osiąga on maksymalną znamionową temperaturę wewnętrzną (bez przegrzania).


  Rezystancja fazowa

  Wartość równoważnego oporu elektrycznego zmierzona pomiędzy zaciskami fazowymi, w określonej temperaturze.


  Indukcyjność fazowa

  상Równoważna indukcyjność elektryczna zmierzona pomiędzy zaciskami fazowymi.


  Stała BEMF

  Napięcie zwrotne generowane podczas ruchu silnika 1 m/s.


  Opór cieplny

  Przegrzanie przypadające na każdy wat mocy oddawanej przez silnik.


  Stała cieplna

  Czas, w którym silnik osiąga temperaturę maksymalną.


  Maks. temperatura faz

  Maksymalna dopuszczalna temperatura uzwojenia.


  Wartość PTC

  Wartość rezystancji czujników temperatury (PTC) przy


  Maks. napięcie PTC

  Maksymalne napięcie zasilania przyłożone do zacisków termistora PTC.


  Przetwornik sprzężenia zwrotnego

  Urządzenie elektroniczne, które sprawdza i mierzy położenia względne silnika/suwaka.


  Wyjście z obwodu

  Rodzaj sygnału wysyłanego przez przetwornik sprzężenia zwrotnego do sterownika. ABZ: wyjście przyrostowe o przebiegu prostokątnym. SIN/COS: wyjście enkodera o przebiegu sinusoidalnym. HALL: sprzężenie zwrotne o niskiej rozdzielczości do fazowania silnika.


  Sygnał wyjściowy

  Stosowany standard komunikacyjny.


  Pobór prądu

  Maksymalny pobór prądu przez czujnik, dostarczany ze źródła zasilania.


  Prędkość robocza

  Maksymalna prędkość czujnika, przy której można uzyskać prawidłową informację o pozycji.


  Rozdzielczość

  Najmniejszy ruch przyrostowy, jaki może wykonać system.


  Słowniczek

  Powtarzalność

  Zdolność systemu do wykonywania i utrzymywania tych samych wymiarów podczas prac rutynowych.


  Podział biegunów

  Odległość liniowa pomiędzy kolejnymi takimi samymi biegunami (północny>północny, południowy>południowy).


  Impulsy/sinusoida

  Impulsy przyrostowe lub przebiegi sinusoidalne w jednym podziale biegunów.

  PDF Słowniczek