Mağazada ara
Turkish
metric
;
Kategorilerinizi seçin
  Menü Kapalı

  Terimler sözlüğü


  Toplam tutma kuvveti

  Ortalama çene tutma kuvveti.


  Toplam tutma kuvveti

  Ortalama çene tutma torku.


  Dönme torku

  Döner plaka üzerinde tedarik edilen ortalama tork.


  Strok

  Toplam çene stroku ortalama değeri.


  Frekans

  Motorun aşırı ısınmasını önlemek için açma, kapatma ve soğuma süresini kapsayan döngünün ortalama frekans değeri. Bu değer, devindiciriye yük bağlı değilken hesaplanmaktadır.


  Terimler sözlüğü

  Çene kapanma süresi

  Motor çalıştıktan sonra ve yay sıkışmadan önce mekanik çenelerin hareket süresi.


    Terimler sözlüğü

  Tutucu çalışma süresi

  Motor çalıştırma, çene hareketi ve yay sıkıştırma toplam süresi.


  Terimler sözlüğü

  Görev döngüsü

  Devindiricinin etkin durumda geçirdiği sürenin, soğuma dahil olmak üzere tam döngü için gereken süreye oranı.


  Terimler sözlüğü

  Güç kaynağı

  Devindiriciye güç tedarik etmek için gerekli olan sürekli voltaj.


  Pik akımı

  BUS voltajı, motorun elektrik direnci (belirli bir sıcaklıkta) ve imalat faktörleri tarafından sınırlandırılan azami motor tedarik akımı. Doğrusal motorlar, elektrikli doğrusal devindiriciler ve elektrikli doğrusal kılavuzlar için azami rms değeridir.


  Fırçasız motor gücü

  Azami mekanik fırçasız motor gücü.


  Bağlantı

  Standart metal, yuvarlak M8x1, 3 kutuplu konnektör.


  Açma/kapama girdi sinyali

  24Vdc ve GND ile tahrik edilen açık kollektör mantıksal sistemi.


  Çalışma Sıcaklığı

  Oda sıcaklığı olağan çalışma sıcaklığına işaret etmektedir. Malzemenin özellikleri ve yağlama maddesinin viskozitesi ile sınırlıdır.


  Koruma Derecesi

  Katı maddelerin ve suyun elektrikli mekanik gövdelere sızmasına karşı sağlanan koruma derecesidir.


  Gürültü seviyesi

  Desibel açısından ifade edilen sanayi ortamı gürültü seviyesi.


  Kütle

  Fırçasız motor dahil toplam devindirici kütlesi.


  IPA Temiz Oda Belgesi

  Fraunhofer Instutute tarafından verilen ISO 146444-1 temiz oda sertifikasyonu.


  CE sertifikası

  EN61000-06-2:2005; EN61000-6-3:2007; EN61000-6-4:2007’e uygun Elektro manyetik uyumluluk (EMC).


  BUS voltajı

  Motorun çalıştırılmasında tedarik edilen pik voltajı.


  Pik kuvveti

  Pik akım kuvveti.


  Kuvvet katsayısı

  Besleme akımı ile motorun kuvvet çıkışı arasındaki doğrudan orantılı sabit.


  Çekiçleme

  Beher kutupta periyodik tutma kuvvetine neden olan, daimi mıknatıslar ile stator arasındaki etkileşim.


  Sürekli kuvvet

  Sürekli akım ile motor azami güç çıkışı.


  Sürekli akım

  Azami iç sıcaklığına ulaşılmasına imkan veren (aşırı ısınma olmadan) ve motora kesintisiz olarak tedarik edilebilen akım.


  Faz direnci

  Belirli bir sıcaklıkta bir faz terminalleri arasında ölçülen eşdeğer elektrik direnci değeri.


  Faz endüktansı

  Bir fazın terminalleri arasında ölçülen eşdeğer elektrik endüktansı değeri.


  BEMF sabiti

  Motor 1 m/s hareket ettirildiğinde meydana getirilen arka voltaj.


  Isıl direnç

  Motor tarafından yayılan beher Watt gücü için aşırı ısınma.


  Isıl sabit

  Azami sıcaklığa ulaşmak için motorun harcadığı süre.


  Azami faz sıcaklığı

  İzin verilen azami sarım sıcaklığı.


  PTC değeri

  Sıcaklık sensörlerinin direnç değeri (PTC).


  PTC azami voltajı

  PTC ısıl direncin uçlarına uygulanabilen azami besleme voltajı.


  Geri besleme dönüştürücüsü

  Motor/sürgü konumlarını kontrol eden ve ölçen elektronik cihaz.


  Devre çıkışı

  Geri besleme dönüştürücüsü tarafından kontrol ünitesine gönderilen sinyal tipi. ABZ: kare dalga artış çıkışı. SIN/COS: sinüs dalgası kodlayıcı çıkışı. HALL: motor fazına ait düşük çözünürlüklü geri besleme.


  Çıkış sinyali

  Kullanılan iletişim standardı.


  Akım sarfiyatı

  Güç kaynağı tarafından tedarik edilen azami sensor akım tüketimi.


  Çalışma hızı

  Doğru konum bilgisi için gerekli olan azami sensor hızı.


  Çözünürlük

  Sistemin gerçekleştirebildiği en düşük artış


  Terimler sözlüğü

  Tekrar edilebilirlik

  Bir sistemin aynı ölçümü rutin şartlarda gerçekleştirme ve muhafaza etme kabiliyeti.


  Kutup Aralığı

  Ardışık aynı kutuplar arasındaki doğrusal mesafe (Kuzey > Kuzey; Güney > Güney).


  İmpalslar / Sinüzoidal

  Tek bir kutup aralığına dahil olan artımsal impalslar ya da sinüs dalgaları.

  PDF Terimler sözlüğü